Posts Tagged ‘Cara Menghitung Zakat’

Cara Menghitung Zakat

Cara Menghitung Zakat. Dibawah ini adalah simulasi dari penghasilan anda yang harus di bayarkan guna membayar zakat. Zakat terdiri dari Zakat Fitrah, Zakat Profesi, dan Zakat Perniagaan, sedangkan...