Posts Tagged ‘Pulau Abaco Kawasan Paling Misterius Di Dunia’

Pulau Abaco Kawasan Paling Misterius Di Dunia

Pulau Abaco Kawasan Paling Misterius Di Dunia – Pulau Abaco,Bahamas,merupakan salah satu kawasan paling misterius di dunia bagi para ilmuwan.Pasalnya Pulau Abaco merupakan gua di dalam air...